Mesafe Tahmin/Ölçme Usulleri

Muharebe sahasında karşılaşılan hedeflerin, isabetle ateş altına alınabilmesi için mesafelerin bilinmesine ihtiyaç vardır.

(1) 100'er Metre Aralıkla Bölme Usulü (Gündüz): Yerde göz kararı 100 metrelik bir mesafe belirlenir. 500 metreye kadar mesafeler için, belirlenen iki nokta arasındaki uzunluk 100’er metrelik kriterle ölçülebilir. 500 metreden daha uzun mesafelerde, hedefe doğru olan uzaklığı ikiye bölüp, sonra bölünen bu parçaları 100’er metrelik kesitlere ayırmak suretiyle ölçüm yapılır. Burada, bölünen parçada kaç tane 100 metre varsa toplanır ve sonuç iki ile çarpılmak suretiyle elde edilir. Eğimli arazi 100 m’lik uzunlukların görünüşünü değiştirir. Yukarı doğru eğimi olan arazi mesafeyi 100 m’den daha fazla, aşağı doğru eğimi olan arazi mesafeyi 100 m’den daha az gösterir. Bu sebeple yukarı doğru eğimi olan arazilerde mesafeyi gerçek değerinden düşük, aşağı doğru eğimi olan arazilerde mesafeyi gerçek değerinden fazla tahmin etmek gerekir. 100’er metre aralıklarla bölme metodunda doğruluk arazinin ne kadar görülebilir olduğuna bağlıdır. Eğer hedef 500 m’de ya da daha fazla mesafede ise, personelle hedef arasındaki arazinin ancak bir kısmı görülebilir. Dolayısıyla bu metodu doğrulukla kullanmak oldukça zordur.


(2) Hedeflerin Görünüşü Usulü (Gündüz): Bu metot, bir hedefin büyüklüğünden ve detaylarından yararlanarak mesafe tahmini yapmak amacıyla kullanılır. Bu metot günlük hayatta her zaman kullanılan sıradan bir metottur. Örneğin, başka bir aracı geçmeye çalışan bir araç sürücüsü, karşıdan gelen araçların büyüklüğünü belirlemek suretiyle geçme mesafesini tahmin edebilir.Aracın sürücüsünü gerçek mesafe ilgilendirmez, sadece önündeki arabayı geçebileceği yeterli ve emniyetli mesafe ilgilendirir. Karşıdan üzerine gelen arabanın 1,5 km uzakta olduğunu ve o mesafeden aracın genişliğinin 2,5 cm, yüksekliğinin 5 cm ve farlar arasındaki uzunluğun 1,25 cm olduğunu araç sürücüsünün bildiğini farz edelim. Böylece araç sürücüsü ne zaman 1,5 km mesafede karşıdan gelen bir araç gördüğünde kendisini ona göre ayarlar. Aynı teknik muharebe alanında mesafe tahmini yapmak için de kullanılabilir. Eğer bilinen mesafelerde birliklerin ve teçhizatın belirgin ayrıntıları ve büyüklükleri biliniyorsa, bu özelliklere haiz bilinmeyen mesafelerde bulunan hedeflerin karşılaştırılması yapılabilir. Özellikleri uyarsa mesafe tahmini kolayca yapılabilir.

Hedeflerin görünüşü metodunu kullanmak için, değişik mesafelerde hedeflerin görünüşlerindeki detayların kesinlikle bilinmesi gerekir. Çünkü bu metodun işe yaraması, görüşü kısıtlayacak durumlar hariç (hava, duman ya da karanlık vs.) bu detayların görünebilmesiyle mümkündür.


(3) Işık ve Ses Usulü: En iyi gece kullanılır. Ses havada 340 m/sn (hesaplamada kolaylık sağlaması maksadıyla 300 m/sn. alınabilir) hızla yol alır. Bu, ses çıkmasına neden olan hareketler duyulduğunda veya görüldüğünde doğruya yakın bir mesafe tahmini yapılmasına imkân sağlar.

Bir silahtan çıkan ateş ya da duman görüldüğünde veya bir toz bulutu yükselince, hemen bir saniyede bir sayı sayılabilecek tempo (1001, 1002, 1003...) ile sayılmaya başlanır. Namlu ağız sesi duyulunca sayma kesilir. Bulunan sayı 300 ile çarpılır. Bu yöntem yüzlerce metre uzakta bulunan silahların yaklaşık mesafesini verir. Şayet birde durulursa, mesafe yaklaşık 300 metre olacaktır. Eğer üçte durulursa mesafe yaklaşık 900 m olacaktır. Dokuzdan fazla saymak zorunda kalındığında, dokuza kadar saydıktan sonra tekrar saymaya başlanır (dokuzdan büyük sayıları saymak zaman kaybedilmesine neden olabilir).


(4) Parmak Atlatması Usulü: Bir kol göğüs hattına dikey olarak gergince ileri uzatılır. Başparmağın ucu ile mesafesi tahmin edilecek hedefe sol göz kapatılıp sağ gözle nişan alınır. Kol ve parmak hiç oynatılmadan sağ göz kapanır, sol göz açılır. Başparmak ucunun bu defa hedefin sağındagösterdiği yeni noktaya dikkat edilir. Bu yeni nokta ile hedef arasındaki aralığın kaç metre olduğu tahmin edilir. Tahmin edilen aralık boyu (metre cinsinden) 10 sayısı ile çarpılır. Çıkan rakam hedefin bulunulan yere olan metre cinsinden mesafesini verir. Daha çok yakın mesafeler için geçerli bir usuldür.


(5) Bilinen Mesafelere Doğru Kaydırmak Suretiyle Mesafe Tahmini: Tahmin edilecek mesafe daha önce ölçülmüş belli bir mesafeye doğru dikkatle kaydırılıp mukayese yapmak suretiyle tahmin edilir.


(6) Harita ile Mesafe Ölçme/Tahmini: Bölgenin haritası varsa özellikle uzak mesafelerin hesaplanması için haritadan yararlanma en doğru sonucu veren usuldür. Mesafesi ölçülecek iki nokta arası harita üzerinde bir kağıt veya varsa cetvelle ölçülür. Ölçülen uzunluk, harita ölçeğine tatbik edilerek mesafe bulunur. Bu mesafe kuş uçuşu harita mesafesidir.

Örnek: 1/25 000 ölçekli haritada iki nokta arasında ölçülen mesafe 5 cm olsun.
(7) Dürbün İç Taksimatı İle Mesafe Ölçme/Tahmini: Her dürbünün içinde yatay çizgi taksimatı vardır. Bir çizik 1000 metre mesafede bir metrelik genişliği kaplar. Boyları bilinen hedeflerin dürbün içindeki taksimatla kaç çizik olduğu ölçülür. Örneğin; bir tankın boyunun 5 metre olduğu bilinir. Uzakta görülen bu tankın boyu dürbün içindeki çizik taksimatı ile ölçüldüğünde üç çizik geldiği görülürse; tankın bize olan mesafesini bulmak için aşağıdaki formül kullanılır.
(a) Yatay çizgi üzerinde (0)’dan itibaren sağa ve sola 10’ar

milyem aralarla 50 milyemlik taksimat vardır.

(b) Düşey çizgi üzerinde (0)’dan 2000’e kadar yüzer yardalık taksimat vardır.

(c) Bu taksimat M3, M8, M9, M13A1, M16, M17 ve M17A1 el dürbünlerinde bulunur.

(ç) Dürbünle mesafe tahmini için yalnız yatay çizgi üzerindeki milyem taksimatı kullanılır.


(8) Ortalama Usulü ile Mesafe Tahmini: Tahmin edilecek mesafenin en az ve en fazla ne kadar olabileceği kestirilir. Her iki tahmin toplamının yarısı hedefin ortalama mesafesini verir.


(9) Lazer Hedef Mesafe Ölçme Cihazı İle Mesafe Ölçme: Lazer hedef mesafe ölçme cihazı, rahat bir pozisyonda, dirseklerden destek alınarak tutulur. Mesafesini ölçmek istediğimiz hedefe göz merceğinden bakılır, hedefi gözlerken tetik düğmesine basılarak düğme en az bir saniye basılı tutulur. Göstergeden mesafe (m) olarak okunur. Bu cihaz uzaklıkları 150 m İle 9995 m arasında olan bir hedefi 5 m hassasiyetle ölçebilir.